REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE


1. Rekisterinpitäjä

Sportuna Oy
Kirkkotie 36
04310 TUUSULA

Y-tunnus 1528990-0


2. yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja

Kirkkotie 36
04310 TUUSULA

[email protected]


3. Rekisterin nimi

Sportunan tapahtumavarauksien rekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja säilytämme henkilötietoja tapahtumavarauksia varten.


5. Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sivusto osoitteessa sportuna.fi
Ensisijaisesti rekisteröity henkilö itse.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei tallenneta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja säilytetään valvottuihin ja suojattuihin tiloihin sijoitetuissa IT-laitteissa. Pääsy rekisteriin on rajattu rekisterinpitäjän työntekijöille työtehtävien perusteella myönnettyihin käyttäjätunnuksiin, joilla pääsee vain ko. työntekijän tarvitsemiin tietoihin. Yrityksen henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus rekisteritietoihin.


10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tiedot  rekisterinpitäjältä. Lue lisää tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta ja ota halutessasi yhteyttä Sportunaan.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Tee korjaamisvaatimus kirjallisesti Sportunalle.